_  ___ ___   _                
/ \ |_ _/ _ \ ___| |_ _ __ ___ __ _ _ __ ___ ___
/ _ \ | | | | / __| __| '__/ _ \/ _` | '_ ` _ \/ __|
/ ___ \ | | |_| \__ \ |_| | | __/ (_| | | | | | \__ \
/_/ \_\___\___/|___/\__|_| \___|\__,_|_| |_| |_|___/
Twitch
Mixer

Twitch > JOVIAN Videos

Live Channels     Categories
Voyager >> INDIEBOOST #ad >> https://bit.ly/3krDQoz
Created at: 2020-11-12T23:19:19Z
Language: English
★ 11.11 Make A Wish ^^ '☆~ [Ep.1171] >> !socials 4 more :p
Created at: 2020-11-12T03:25:33Z
Language: English
short shift // better late than never :D [Ep.1170]
Created at: 2020-11-11T05:47:50Z
Language: English
𝓜onday 𝓕unday ~ goog vibes [Ep.1169] >> !socials 4 more :))
Created at: 2020-11-10T03:15:08Z
Language: English
~★`* Sunday Funday *`☆~
Created at: 2020-11-08T23:27:56Z
Language: English
THE BEST FEELING IN THE WORLD // [Ep.1168] // !socials 4 more :))
Created at: 2020-11-08T03:52:30Z
Language: English
:D FiNALLY FRiDAY :D !! [Ep.1167] !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify ~ !twitter & !socials 4 more :))
Created at: 2020-11-07T05:00:23Z
Language: English
GUESS WHO'S BACK - BACK AGAIN - [Ep.1166] !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify ~ !twitter & !socials 4 more :))
Created at: 2020-11-06T02:51:17Z
Language: English
Happy National Misato Katsuragi Day // Waifu Wednesday [Ep.1165] !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify ~ !twitter & !socials 4 more :))
Created at: 2020-11-05T04:01:16Z
Language: English
𝕃𝔸𝕋𝔼 ℕ𝕀𝕋𝔼 𝕍𝕀𝔹𝔼𝕊 ~ [Ep.1164] !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify ~ !twitter & !socials 4 more :))
Created at: 2020-11-04T05:04:55Z
Language: English
Halloweekend Day 3 Afterparty Sunday Funday Edition :))
Created at: 2020-11-02T03:39:05Z
Language: English
🎃 A Happy Fappy Walloheen 2 Ü 🎃 [Ep.1163] !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify !twitter & !socials :))
Created at: 2020-11-01T02:19:45Z
Language: English
Sharty Farty Party Hardy :D [Ep.1162] ~ !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify ~ !twitter & !socials :))
Created at: 2020-10-31T02:39:48Z
Language: English
TODAY IS FRIDAY PARTY TIEM AND YOU CAN'T TELL ME OTHERWISE >:( [Ep.1161] !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify ~ !twitter & !socials :))
Created at: 2020-10-29T02:06:06Z
Language: English
🔥 †ʜᴇ †ᴜᴇꜱᴅᴀʏ †ᴜʀɴɪᴘ 🔥 [Ep.1160] x !socials 4 more :))
Created at: 2020-10-28T02:30:37Z
Language: English
P0Si†iVE ViBE§ 2 start UR WeeK Ü [Ep.1159] 𝓟𝓢 𝖘𝖜𝖊𝖆𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊𝖗 𝖒𝖆𝖐𝖊𝖘 𝖒𝖊 jovianX jovianY jovianZ
Created at: 2020-10-27T02:31:29Z
Language: English
~🌟ꜱᴜɴᴅᴀʏ ꜰᴜɴᴅᴀʏ✨~
Created at: 2020-10-26T00:08:00Z
Language: English
FKC THIS GAME >:((
Created at: 2020-10-25T12:23:05Z
Language: English
PaRTY_TiEM.exe(2) [Ep.1158] WEEKEND ViBES NE\/ER DiE !! 🔥🔥🔥
Created at: 2020-10-25T02:59:02Z
Language: English
iT'S FRiDAYaYaYyy!! ~ [Ep.1157] ~ get !prime for Midnight Channel Movie Night
Created at: 2020-10-24T02:35:41Z
Language: English
BeeP BooP MUSiC [Ep.1156]
Created at: 2020-10-22T02:35:19Z
Language: English
★ JuST ViBE ~ [Ep.1155] ~ ☆
Created at: 2020-10-21T03:09:44Z
Language: English
m̸̨̛̪̞̼̫̍̋̈́̅̾̈́͗̋͠ͅm̵̨̦̬̫͎̱̟͙͇̗̗̋̔̿̅̑̓̒͋Ṃ̵͍̒̎̾̊̂̂͘Ǫ̷̡̧͕͎̳͈͒́̃́́͜͠Ņ̷̣̯͈̖̞̘̞̮͍̫̺̽̾͆͘D̸̳̼̺̥̩͉̗̤̈́̏̎͗̚A̸̢̹͖͈̘͖̐̄͝Y̷͓͛͜ [Ep.1154]:̴̢͖̒̍)̷͔̹̿)̷ !
Created at: 2020-10-20T02:25:50Z
Language: English
🦑Peanut Butter Squiddy Time🥜 ~ [Ep.1153] ~ !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify - !twitter & !socials 4 more :))
Created at: 2020-10-18T03:08:48Z
Language: English
💢ADRENALiNE iS PUMPiN💢 [Ep.1152] !soundcloud !mixcloud !youtube !spotify !twitter & !socials for more :))
Created at: 2020-10-17T02:32:36Z
Language: English
:D PαRTY TiΞM :D ~ [Ep.1151] good jams good vibes :))
Created at: 2020-10-15T02:26:00Z
Language: English
✨TREAT YO SELF Tuesday🌠 [Ep.1150] ~ !socials 4 updates :))
Created at: 2020-10-14T02:34:14Z
Language: English
☕️CoffeecOffeecoFfeeCofFeecoffEecoffeE☕️ [Ep.1149] ~
Created at: 2020-10-13T02:39:59Z
Language: English
,s.u_n`d-a_y|f'u;n*d^a~y.
Created at: 2020-10-12T04:34:32Z
Language: English
SuPeR eFFeCTiVe SaTuRDaY [Ep.1148] ~ !soundcloud ~ !mixcloud ~ !youtube ~ !spotify ~ !twitter & !socials :))
Created at: 2020-10-11T02:43:34Z
Language: English
FRiDAY iMPACT ~ フライディー・インパクト~ [Ep.1147]
Created at: 2020-10-10T02:34:57Z
Language: English
🔥 FRESH NEW TUNES 🔥 [Ep.1146] >> !socials for updates
Created at: 2020-10-08T02:53:48Z
Language: English
⚠️ THIS IS NOT PAD THAI ⚠️ ~ [Ep.1145] + !socials for more :]
Created at: 2020-10-07T02:36:13Z
Language: English
❄️ "CHiLL" M°NDAY hehe xd 😈 [Ep.1144] ~ !soundcloud ~ !mixcloud ~ !youtube ~ !spotify
Created at: 2020-10-06T03:17:58Z
Language: English
First 5☆ Pull :O
Created at: 2020-10-05T12:09:58Z
Language: English
sONG rEQUEST sUNDAY fUNDAY :))
Created at: 2020-10-05T01:41:19Z
Language: English
WEEKEND VIBES NEVER DIE !! ~ [Ep.1143] ~ !soundcloud ~ !mixcloud ~ !youtube ~ !spotify + !socials 4 updates & more :))
Created at: 2020-10-04T02:48:48Z
Language: English
🍥CiRCLE of ViBES🍥[Ep.1142] >> happy friday :D
Created at: 2020-10-03T01:42:31Z
Language: English
⚠️THERE'S SOMETHING IN THE WATER🙃 [Ep.1141] ~ !soundcloud ~ !mixcloud ~ !youtube ~ !spotify ~>> !twitter & !socials for more :))
Created at: 2020-10-01T01:09:42Z
Language: English
💧 HYDRATiON NATiON💦 [Ep.1140] // !socials for updates & more :))
Created at: 2020-09-30T02:32:42Z
Language: English
Waifu Laifu on The Midnight Channel
Created at: 2020-09-29T07:33:25Z
Language: English
! MoNDaY_FuNDaY -- [Ep.1139] ~>> !socials 4 more :))
Created at: 2020-09-29T02:34:10Z
Language: English
iNSIDECON Day 2 Afterparty ~ [Ep.1138] ~ !socials 4 more :))
Created at: 2020-09-27T03:11:32Z
Language: English
Black Mesa >> INDIEBOOST #ad >> https://bit.ly/2DV0d5w
Created at: 2020-09-21T11:09:29Z
Language: English
#sponsored Primordials of Amyrion ~ !poa
Created at: 2020-09-21T11:09:29Z
Language: English
MIDTEMPO & TRAP N BASS MASHUP MIX [Ep.1122 Highlight] : twitch.tv/JOVIAN
Created at: 2020-09-12T01:40:02Z
Language: English
DICK HOUSE MASHUP MINIMIX [Ep.1121 Highlight] : twitch.tv/JOVIAN
Created at: 2020-09-06T00:06:24Z
Language: English
Colony Siege >> INDIEBOOST #ad >> https://bit.ly/2QSPNWQ
Created at: 2020-09-05T19:06:01Z
Language: English
Alien 911 >> INDIEBOOST #ad >> https://bit.ly/3hUtJqZ
Created at: 2020-09-05T19:06:01Z
Language: English
Glitch's Trip >> INDIEBOOST #ad >> https://bit.ly/2YvZDm6
Created at: 2020-09-05T19:06:01Z
Language: English